Khoá tu mùa hè 1997

Từ khoá: Định nghĩa Bụt, 10 danh hiệu Bụt, 12 danh hiệu Quán Âm, 12 nguyện Quan Thế Âm, Lục độ ba la mật, Ba la mật, Kể chuyện Tú Uyên – Giáng Kiều, Nghệ thuật làm vườn, Bỏ tự ái để có tình yêu chân thật, Đi tìm Đức Thế Tôn, Bi thính, Thực … Đọc tiếpKhoá tu mùa hè 1997

Kinh Kim cương

Từ khoá: Chiếc thuyền tam bảo trong ta, Những chỉ dẫn cần thiết, Kinh kim cương Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 1

Khoá tu mùa hè 2001

Từ khoá: Nguồn gốc khổ đau, Chánh ngữ, Chánh mạng, Rong chơi trong sinh tử, Chánh niệm, Ly sinh hỷ lạc, Trí vô phân biệt, Vượt thoát sinh tử, Niềm hạnh phúc của gia đình, Thiết lập truyền thông, Sống hạnh phúc an lạc.

Khoá tu mùa hè 2003

Từ khoá: Bình thơ lời thề non nước, Ly sữa tuổi thơ, Ta sẽ để lại gì cho đời, Dây an toàn, Angulimala-kẻ giết người ương quật ma, Thiên nhiên nhiệm mầu – Tịnh độ hiện tiền, Thực tập soi sáng trong gia đình, Sinh tử vẫn tương dung

Khoá tu mùa hè 2002

Từ khoá: Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên, Thiết lập truyền thông với cha mẹ, Hội nghị hoà bình hoà giải cho nhau, Trái tim không biên giới, Cùng nuôi dưỡng tình thương, Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình, Khả năng hoà giải – giúp đỡ lẫn nhau, Bông hồng cài áo, Lời nói nhẹ nhàng và dễ thương, Văn hoá và … Đọc tiếpKhoá tu mùa hè 2002

Di Bộ Tông Luân Luận

Từ khoá: Đi Như Tròm Sao, Tam Thường Bất Túc, Viết Báo Làng Mai, Chư Tổ Là Tiếp Nối Của Bụt, Phân Phái Lần Đầu, Đạo Bụt Luôn Cần Thức Ăn Mới, Đặc Tính Tiểu Thừa Sơ Kỳ, Đóng Góp Của Các Bộ Phái, Sự Hình Thành Đại Thừa Bộ Phái, Di Bộ Tông Luận, Tịnh Độ Trong Giây Phút Hiện Tại, Kinh Quán Niệm Hơi … Đọc tiếpDi Bộ Tông Luân Luận

Kinh Hoa Nghiêm Sư Tử

Từ khoá: Đồng Thời Tương Ứng, Để Có Một Tương Lai Đẹp Cho Tăng Thân, Hoa Kim Sư Tử, Đột Bước Hiện Tại Soi Đường Tương Lai, Hãy Vững Tin Vào Chính Mình, Hy Sinh, Giáo Thọ Chia Sẻ, Nghệ Thuật Vượt Sóng, Nương Tựa Vào Hơi Thở Của Chính Mình, Vấn Đáp – TT Lệ Trang – Ni Sư Như Minh, Ai Là Người … Đọc tiếpKinh Hoa Nghiêm Sư Tử