Kinh Soi gương, Kinh Người biết sống một mình (12.03.1998-05.04.1998)

Kinh Soi gương, Kinh Người biết sống một mình (12.03.1998-05.04.1998)

Thể loại: Pháp thoại

Kinh Soi gương, Kinh Người biết sống một mình (12.03.1998-05.04.1998)

Phòng hộ chuyển hoá

Pháp thoại ngày 12 tháng 03 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Kinh Trung đạo nhân duyên

Pháp thoại ngày 15 tháng 03 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh soi gương phần 1

Pháp thoại ngày 29 tháng 03 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Kinh soi gương phần 2

Pháp thoại ngày 02 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Kinh người biết sống một mình

Pháp thoại ngày 05 tháng 04 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Phòng hộ chuyển hoá, Kinh Trung đạo nhân duyên, Kinh soi gương, Kinh người biết sống một mình

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 7