An Cư Kết Đông (20.11.2008-15.02.2009)

Từ khoá: Quê Hương Trong Giây Phút Hiện Tại, Đừng Tìm Hạnh Phúc Trong Tương Lai, Bản Chất Từ và Bi, Tri Ân và Hạnh Phúc, Chánh Kiến Là Nền Tàng Của Đạo Đức Học, Hiện Tại Là Chất Liệu Làm Cho Tương Lai, Hãy Trở Về Căn Nhà Của Mình, Tìm Hạnh Phúc Trong Khổ Đau, Chánh Kiến Là Cái Nhìn Vượt … Đọc tiếpAn Cư Kết Đông (20.11.2008-15.02.2009)