Kinh Nghĩa Túc (26.11.2009-20.05.2010)

Từ khoá: Chuyền Hóa Khổ Đau, Thế Nào Là Điềm Lành, Nguồn Gốc và Phát Triển, Phạm Hạnh và Bố Thí, Xây Dựng Tương Lai Con Người – Kinh Cát Tường, Làm Câu Đối, Kệ Truyền Thừa Của Phái Liễu Quán, Kinh Mâu Ni, Kinh Phụ Tử Cộng Hội, Di Lặc Nạn Kinh, Nghĩa Của Chữ Xuất Sĩ, Kinh Kính Diện Vương, Duy Lâu Lạc Vương, Chiếc Lưới … Đọc tiếpKinh Nghĩa Túc (26.11.2009-20.05.2010)