Thầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Từ khoá: Chùa Dâu, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thành Cổ Loa, Chùa Đình Quán, Thiền sỏi, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, Thiền Hành Hồ Gươm, Chế Ngự Khổ Đau – Giận Dữ, TTKHXH và Nhân Văn, Huế, Chùa Linh Mụ, TTVH Phật Giáo Liễu Quán, Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên và Tuệ Giác Đạo Bụt, Hà … Đọc tiếpThầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Kinh Hoa Nghiêm Sư Tử (11.11.2007-14.02.2008)

Từ khoá: Đồng Thời Tương Ứng, Để Có Một Tương Lai Đẹp Cho Tăng Thân, Hoa Kim Sư Tử, Đột Bước Hiện Tại Soi Đường Tương Lai, Hãy Vững Tin Vào Chính Mình, Hy Sinh, Giáo Thọ Chia Sẻ, Nghệ Thuật Vượt Sóng, Nương Tựa Vào Hơi Thở Của Chính Mình, Vấn Đáp – TT Lệ Trang – Ni Sư Như Minh, Ai Là Người … Đọc tiếpKinh Hoa Nghiêm Sư Tử (11.11.2007-14.02.2008)