An Cư Kết Đông (20.11.2008-15.02.2009)

Từ khoá: Quê Hương Trong Giây Phút Hiện Tại, Đừng Tìm Hạnh Phúc Trong Tương Lai, Bản Chất Từ và Bi, Tri Ân và Hạnh Phúc, Chánh Kiến Là Nền Tàng Của Đạo Đức Học, Hiện Tại Là Chất Liệu Làm Cho Tương Lai, Hãy Trở Về Căn Nhà Của Mình, Tìm Hạnh Phúc Trong Khổ Đau, Chánh Kiến Là Cái Nhìn Vượt … Đọc tiếpAn Cư Kết Đông (20.11.2008-15.02.2009)

Kinh Nghĩa Túc (26.11.2009-20.05.2010)

Từ khoá: Chuyền Hóa Khổ Đau, Thế Nào Là Điềm Lành, Nguồn Gốc và Phát Triển, Phạm Hạnh và Bố Thí, Xây Dựng Tương Lai Con Người – Kinh Cát Tường, Làm Câu Đối, Kệ Truyền Thừa Của Phái Liễu Quán, Kinh Mâu Ni, Kinh Phụ Tử Cộng Hội, Di Lặc Nạn Kinh, Nghĩa Của Chữ Xuất Sĩ, Kinh Kính Diện Vương, Duy Lâu Lạc Vương, Chiếc Lưới … Đọc tiếpKinh Nghĩa Túc (26.11.2009-20.05.2010)