Pháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

Từ khoá: 3 Cõi Dục Giới, Thực Tập Xả, Nhiệp Đại Thừa Luận, Ý Nghĩa Của Bài Kệ Truyền Đăng, Bản Tuyên Cáo Gửi Unesco, Nắm Hơi Thở Như Ôm Em Bé Nhỏ, Tuổi Trẻ Cần Tiếp Nối – Thầy Kể Truyện Thuyền Nhân, Tâm Bồ Đề Là Tâm Thương Yêu, Chia Sẻ Trước Khóa Tu Mùa Hè, Chánh Niệm Trong 6 Phạm Trù, Cách … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 2000 – 2001