Pháp Thoại Lẻ 2004 – 2009

Từ khoá: Bình Thơ, Lịch Sử Chùa Từ Hiếu, Duy Biểu Học, Con Đường Hạnh Phúc, Hải Đảo Tự Thân, Tình Thầy Trò, Việc Đáng Làm, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ôm Lấy Niềm Đau, Chuyện Ngủ Ngon, Đời Sống Tâm Linh, Sức Sống Tuổi Trẻ, Đoàn Thể Của Những Người Tỉnh Thức, Tinh Yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ngồi Yên và Nhìn Sâu.