Pháp Thoại Lẻ 1992-1995

Từ khoá: Hạnh Nguyện Của Các Vị Bồ Tát, Phật Pháp Căn Bản, Vợ Chàng Trương, Mỗi Hôm Một Lần Mở Hội, An Cư Kiết Đông 1994 – 1995, Mùa Thu Không Có Gì Đây, Cư Trần Lạc Đạo – Trúc Lâm Đại Sư, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu chi, Quê Hương Trên Mỗi Bàn Chân – Bình Thơ Huy Cận, Đã Về … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 1992-1995