Bật đèn

Thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về Cho thế gian tỏ rạng

Chú nguyện

Pháp Bụt thật phi thường Bảy hạt đầy mười phương Cúng dường khắp pháp giới Từ bi không biên cương Án độ lợi ích tóa ha (3 lần)

Trừng Tuệ Chí Mậu

Công phu chí cả nuôi từ quánNẻo về thịnh mậu núi DươngXuânQuyết tâm nuôi lớn tình huynh đệĐất thiêng rạng rỡ bước siêu trần

Chân Không Nghiêm

Chân thân vượt thoát sắc cùng hìnhKhông tánh từ xưa vẫn tịnh minhỨng hiện trần gian trăm vạn lốiTừ bi phương tiện độ quần sinh.

Chân Đức Nghiêm

Chân như vằng vặc ánh trăng rằmĐức độ cao dày nối tổ đăngChuyển hóa công phu trình thật tướngPháp mầu liên tục mãi tuyên dương.

Chân Cơ

Chân lý ngàn đời vẫn sáng trongCơ duyên đốn ngộ ở ngay lòngMột thấy trời cao lồng lộng sángTha hồ mây bạc cứ thong dong.

Chân Đắc

Chân tông không Bắc cũng không NamĐắc pháp truyền tâm thánh chuyển phàmThông điệp từ bi về vạn nẻoNối liền Tịnh độ với nhân gian

Chân Đăng

Chân tính nào đâu có bớt thêmĐăng tâm nối sáng lửa chân truyềnBiển đông một sáng bừng trang sửMặt trời trí tuệ chiếu tam thiên.

Chân Hội

Chân lý trao truyền qua ngõ tâmHội giải siêu nhiên vượt dị đồngHạt giống bồ đề gieo rải khắpNgại gì hai nẻo sắc và không.

Chân Sắc

Chân nguyên nước tĩnh tưới trần gianSắc khác gì không, pháp bảo đànGió sớm mây hồng tuyên Bát nhãHoa cười ngọc thốt vẫn đoan trang.

Chân Tiếp

Chân quả hình thành tự thưở xưaTiếp độ công phu của thượng thừaTrí sáng xoay về soi bản thểSẵn thuyền Bát nhã đón rồi đưa.

Chân Tuệ

Chân trí soi vào cõi huyễn mêTuệ giác bừng lên tỏ lối vềGiây phút đại bàng vừa vỗ cánhSá gì mấy vạn dặm sơn khê.

Giác Thanh

Giác tánh nguyên thường tánhThanh âm diễn diệu âmBiển Tỳ Lô trăng sángSóng nhạc vẫn trầm hùng.

Chân Diệu Nghiêm

Diệu pháp không ngoài thế phápNghiêm thân tức đạt chân thânMột sáng tinh cầu tỉnh thứcSương rơi sạch hết cát lầm.

Như Phước

Như Lai vừa cười nhẹPhước trí đã song nghiêmGiới định vừa chiếu sángHoa tuệ nở bên thềm.

Chân Ý

Chân tâm ươm hạt quý. Ý vun bón vườn nhà. Thanh thản cùng năm tháng. Lòng đất tự đơm hoa.

Chân Trí

Chân nguyệt thường lặng chiếu. Trí cảnh vẫn dung thông. Lối về soi chánh niệm. Thắp sáng một mai hồng.

Chân Bảo

Chân tăng ở khắp chốn. Bảo sát tại trong lòng. Nụ cười vừa nhẹ chớm. Thanh thoát khoảng trời trong.

Chân Hướng

Chân nhân thường đối diện. Một hướng nẻo đại đồng. Nắm tay nhau cùng bước. Khúc hát trời rạng đông.

Chân Pháp

Chân tính không sinh diệt. Pháp giới vẫn hiện tiền. Nước cam lồ một giọt. Rửa sạch mọi tiền khiên.

Chân Quả

Chân tính không sinh diệt. Quả báo trong tầm tay. Không đi cũng không tới. Cõi tâm trăng sáng đầy.

Chân Thiện Căn

Chân tính vốn nguồn gia bảo. Thiện căn ở tại trong lòng. Tam bảo thuyền từ bảo hộ. Mặt trời rạng rỡ phương đông.

Chân Tịnh

Chân không là chân sắc. Tịnh ý tức tịnh thân. Siêu việt được năng sở. Chi sá đám bụi hồng.

Chân Truyền

Chân tính là cam lộ. Truyền đạt vốn từ nguồn. Một lòng chuyên hướng thượng. Niềm an lạc trào tuôn.

Chân Từ Ý

Từ ý mây lành dâng bốn hướng. Dòng mưa cam lộ rưới tình thương. Năm tháng công phu nuôi giới định. Tăng thân bảo hộ, nguyện lên đường.