Bật đèn

Thất niệm là bóng đêm Chánh niệm là ánh sáng Đưa tỉnh thức trở về Cho thế gian tỏ rạng

Chú nguyện

Pháp Bụt thật phi thường Bảy hạt đầy mười phương Cúng dường khắp pháp giới Từ bi không biên cương Án độ lợi ích tóa ha (3 lần)

Thức dậy

Thức Dậy Mỉm Miệng CườiHăm Bốn Giờ Tinh KhôiXin Nguyện Sống Trọn VẹnMắt Thương Nhìn Cuộc Đời

Vặn nước

Nước Từ Nguồn Suối CaoNước Từ Lòng Đất SâuNước Mầu Nhiệm Tuôn ChảyƠn Nước Luôn Tràn Đầy