Khoá tu mùa hè 1997

Từ khoá: Định nghĩa Bụt, 10 danh hiệu Bụt, 12 danh hiệu Quán Âm, 12 nguyện Quan Thế Âm, Lục độ ba la mật, Ba la mật, Kể chuyện Tú Uyên – Giáng Kiều, Nghệ thuật làm vườn, Bỏ tự ái để có tình yêu chân thật, Đi tìm Đức Thế Tôn, Bi thính, Thực … Đọc tiếpKhoá tu mùa hè 1997