Khoá tu mùa hè (01.07.1997-14.08.1997)

Khoá tu mùa hè (01.07.1997-14.08.1997)

Thể loại: Pháp thoại

Khoá tu mùa hè (01.07.1997-14.08.1997)

Khai mạc khoá tu mùa hè - Trẻ em nghèo

Pháp thoại ngày 01 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Định nghĩa bụt

Pháp thoại ngày 03 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

10 Danh hiệu Bụt

Pháp thoại ngày 05 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

3 Danh hiệu đầu - 12 Danh hiệu Quán Âm

Pháp thoại ngày 10 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Nghệ thuật làm vườn

Pháp thoại ngày 12 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

12 Nguyện Quan Thế Âm

Pháp thoại ngày 13 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Lục độ Ba La Mật

Pháp thoại ngày 17 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Bỏ tự ái để có Tình yêu chân thật

Pháp thoại ngày 24 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Đi tìm Đức Thế Tôn

Pháp thoại ngày 29 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Bi thính - Thực tập lắng nghe - Kể chuyện con muỗi

Pháp thoại ngày 31 tháng 07 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Tưởng niệm nạn nhân trong chiến tranh Nhật

Pháp thoại ngày 06 tháng 08 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Mùa hè 01

Pháp thoại ngày 07 tháng 08 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ba la mật

Pháp thoại ngày 13 tháng 08 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kể chuyện Tú Uyên - Giáng Kiều phần 2

Pháp thoại ngày 14 tháng 08 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Vấn đáp Kể chuyện Tú Uyên - Giáng Kiều 01

Pháp thoại ngày 14 tháng 08 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Định nghĩa Bụt, 10 danh hiệu Bụt, 12 danh hiệu Quán Âm, 12 nguyện Quan Thế Âm, Lục độ ba la mật, Ba la mật, Kể chuyện Tú Uyên – Giáng Kiều, Nghệ thuật làm vườn, Bỏ tự ái để có tình yêu chân thật, Đi tìm Đức Thế Tôn, Bi thính, Thực tập lắng nghe