Pháp Thoại Lẻ 1992-1995

Từ khoá: Hạnh Nguyện Của Các Vị Bồ Tát, Phật Pháp Căn Bản, Vợ Chàng Trương, Mỗi Hôm Một Lần Mở Hội, An Cư Kiết Đông 1994 – 1995, Mùa Thu Không Có Gì Đây, Cư Trần Lạc Đạo – Trúc Lâm Đại Sư, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu chi, Quê Hương Trên Mỗi Bàn Chân – Bình Thơ Huy Cận, Đã Về … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 1992-1995

Pháp Thoại Lẻ 1996 – 1999

Từ khoá: Cầu Cho Ai Nguyện Cái Gì?, Viết Bài Tập về Giới Uy Nghi, Đi Tìm Thế Tôn, Ba Câu Hỏi Quan Trọng Nhất, Cách Cầu Nguyện Chúa – Bụt, Những Cách Niệm Bụt, Danh Hiệu Quán Thế Âm – Tên Thật Của Thượng Để, Đi Tìm Thế Tôn, Định Nghĩa Của Bụt, 10 Danh Hiệu Bụt, 3 Danh Hiệu Đầu Trong 12 Danh … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 1996 – 1999

Pháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

Từ khoá: 3 Cõi Dục Giới, Thực Tập Xả, Nhiệp Đại Thừa Luận, Ý Nghĩa Của Bài Kệ Truyền Đăng, Bản Tuyên Cáo Gửi Unesco, Nắm Hơi Thở Như Ôm Em Bé Nhỏ, Tuổi Trẻ Cần Tiếp Nối – Thầy Kể Truyện Thuyền Nhân, Tâm Bồ Đề Là Tâm Thương Yêu, Chia Sẻ Trước Khóa Tu Mùa Hè, Chánh Niệm Trong 6 Phạm Trù, Cách … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

Pháp Thoại Lẻ 2002 – 2003

Từ khoá: Niệm – Định – Tuệ, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bình Thơ Tết Nhâm Ngọ, Thắp Sáng Chánh Niệm, Văn Nghệ Tết Nhâm Ngọ, Tình Thầy Trò Qua Cái Nhìn Vô Tướng, Ai Là Người Niệm Bụt, Sơ Lược Duy Biểu Học, Thành Quả Tu Học Góp Phần Với Địa Tạng Bồ Tát, Ba Viên Ngọc Quý Nơi Ta, Chương Trình 4 Năm … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 2002 – 2003

Pháp Thoại Lẻ 2004 – 2009

Từ khoá: Bình Thơ, Lịch Sử Chùa Từ Hiếu, Duy Biểu Học, Con Đường Hạnh Phúc, Hải Đảo Tự Thân, Tình Thầy Trò, Việc Đáng Làm, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ôm Lấy Niềm Đau, Chuyện Ngủ Ngon, Đời Sống Tâm Linh, Sức Sống Tuổi Trẻ, Đoàn Thể Của Những Người Tỉnh Thức, Tinh Yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ngồi Yên và Nhìn Sâu.