Pháp Thoại Lẻ 2002 – 2003

Pháp Thoại Lẻ 2002 - 2003

Thể loại: Pháp thoại

Pháp Thoại Lẻ 2002 – 2003

Niệm - Định - Tuệ - Bài 1

Ngày 03 tháng 01 năm 2002

Niệm - Định - Tuệ - Bài 2

Ngày 03 tháng 01 năm 2002

Niệm - Định - Tuệ - Bài 3

Ngày 03 tháng 01 năm 2002

Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Bài 1

Ngày 06 tháng 01 năm 2002

Kinh Quán Niệm Hơi Thở - Bài 2

Ngày 06 tháng 01 năm 2002

Bình Thơ Tết Nhâm Ngọ

Ngày 11 tháng 01 năm 2002

Thắp Sáng Chánh Niệm

Ngày 07 tháng 02 năm 2002

Văn Nghệ Tết Nhâm Ngọ

Ngày 07 tháng 02 năm 2002

Tình Thầy Trò Qua Cái Nhìn Vô Tướng

Ngày 21 tháng 03 năm 2002

Ai Là Người Niệm Bụt

Ngày 24 tháng 03 năm 2002

Sơ Lược Duy Biểu Học

Ngày 11 tháng 04 năm 2002

Thành Quả Tu Học Góp Phần Với Địa Tạng Bồ Tát

Ngày 14 tháng 04 năm 2002

Ba Viên Ngọc Quý Nơi Ta

Ngày 18 tháng 04 năm 2002

Chương Trình 4 Năm Cao Đẳng Phật Học

Ngày 21 tháng 04 năm 2002

Từ Nhãn - Ái Ngữ - Đế Thính

Ngày 28 tháng 04 năm 2002

Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt Cho Nhau

Ngày 29 tháng 04 năm 2002

Công Phu Tu Tập Mỗi Ngày

Ngày 30 tháng 04 năm 2002

Tập Nói Lời Xin Lỗi

Ngày 01 tháng 05 năm 2002

Bốn Câu Thần Chú

Ngày 02 tháng 05 năm 2002

Vấn Đáp

Ngày 03 tháng 05 năm 2002

Ẩn Tàng và Biểu Hiện

Ngày 04 tháng 05 năm 2002

Kinh Phạm Võng - Kinh Sa Môn Quả

Ngày 09 tháng 05 năm 2002

Kinh Ambattha

Ngày 12 tháng 05 năm 2002

Thơ Tùng Ôm - Mặt Trời Từng Hạt

Ngày 19 tháng 05 năm 2002

Vấn Đáp - Kịch - Cửa Tùng Đôi Cánh Ngài

Ngày 20 tháng 06 năm 2002

Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời

Ngày 04 tháng 07 năm 2002

Lời Thề Non Nước - Tổ Khai Sơn Chùa Từ Hiếu

Ngày 04 tháng 08 năm 2002

Lễ Rước Long Vị Tổ Thanh Quý

Ngày 05 tháng 08 năm 2002

Quay Về Nương Tựa

Ngày 06 tháng 08 năm 2002

Ngày 05 tháng 12 năm 2002

Tam Tai - Bát Nạn

Ngày 08 tháng 12 năm 2002

Mơ Một Giấc Mơ

Ngày 23 tháng 01 năm 2003

Bình Thơ - Xuân Tha Hương Hoa Với Rượu

Ngày 31 tháng 01 năm 2003

Năng Lượng Của Sự Tu Tập

Ngày 27 tháng 02 năm 2003

Tình Thương Trong Đạo Bụt

Ngày 03 tháng 04 năm 2003

Cái Ngã Trong Đạo Bụt

Ngày 10 tháng 04 năm 2003

Vấn Đáp

Ngày 18 tháng 04 năm 2003

Không Thường Không Đoạn

Ngày 20 tháng 04 năm 2003

Khoảng Không Trong Tâm Hồn

Ngày 08 tháng 05 năm 2003

Anh Đến Đây Để Làm Gì?

Ngày 14 tháng 05 năm 2003

Bình Thơ - Lời Thề Non Nước

Ngày 12 tháng 07 năm 2003

Ly Sữa Tuổi Thơ

Ngày 13 tháng 07 năm 2003

Ta Sẽ Để Lại Gì Cho Đời?

Ngày 16 tháng 07 năm 2003

Dây An Toàn

Ngày 20 tháng 07 năm 2003

Kẻ Giết Người Ương Quật Ma

Ngày 23 tháng 07 năm 2003

Thiên Nhiên Nhiệm Màu - Tịnh Độ Hiện Tiền

Ngày 26 tháng 07 năm 2003

Thực Tập Soi Sáng Trong Gia Đình

Ngày 27 tháng 07 năm 2003

Thường - Vô Thường_Lạc Khổ - Ngã Vô Ngã

Ngày 28 tháng 09 năm 2003

Từ khoá: Niệm – Định – Tuệ, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bình Thơ Tết Nhâm Ngọ, Thắp Sáng Chánh Niệm, Văn Nghệ Tết Nhâm Ngọ, Tình Thầy Trò Qua Cái Nhìn Vô Tướng, Ai Là Người Niệm Bụt, Sơ Lược Duy Biểu Học, Thành Quả Tu Học Góp Phần Với Địa Tạng Bồ Tát, Ba Viên Ngọc Quý Nơi Ta, Chương Trình 4 Năm Cao Đẳng Phật Học, Từ Nhãn – Ái Ngữ – Đế Thính, Tưới Tẩm Hạt Giống Tốt Cho Nhau, Công Phu Tu Tập Mỗi Ngày, Tập Nói Lời Xin Lỗi, Bốn Câu Thần Chú, Vấn Đáp, Ẩn Tàng và Biểu Hiện, Kinh Phạm Võng – Kinh Sa Môn Quả, Kinh Ambattha, Thơ Tùng Ôm – Mặt Trời Từng Hạt, Vấn Đáp – Kịch – Cửa Tùng Đôi Cánh Ngài, Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời, Lời Thề Non Nước – Tổ Khai Sơn Chùa Từ Hiếu, Lễ Rước Long Vị Tổ Thanh Quý, Quay Về Nương Tựa, Tam Tai – Bát Nạn, Mơ Một Giấc Mơ, Bình Thơ – Xuân Tha Hương Hoa Với Rượu, Năng Lượng Của Sự Tu Tập, Tình Thương Trong Đạo Bụt, Cái Ngã Trong Đạo Bụt, Không Thường Không Đoạn, Khoảng Không Trong Tâm Hồn, Anh Đến Đây Để Làm Gì?, Bình Thơ – Lời Thề Non Nước, Ly Sữa Tuổi Thơ, Ta Sẽ Để Lại Gì Cho Đời?, Dây An Toàn, Kẻ Giết Người Ương Quật Ma, Thiên Nhiên Nhiệm Màu – Tịnh Độ Hiện Tiền, Thực Tập Soi Sáng Trong Gia Đình, Thường – Vô Thường_Lạc Khổ – Ngã Vô Ngã