Truyền Thống Sinh Động (20.11.1994-26.03.1995)

Từ khoá: Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta), Thiền là gì, Kinh An Ban Thủ Ý – Kinh Tứ Niệm Xứ, Đối Tượng Quán Về Thân, Đối Tượng Quán Về Cảm Thọ, Đối Tượng Quán Về Tâm Hành, Quán Pháp, Quán Vô Thường Và Bốn Pháp, Bốn Hơi Thở Cuối, Đạo Bụt Truyền Qua Việt Nam, Phương Pháp Đạt Thiền, Tựa Kinh An Ban Thủ Ý, Tu Thiền … Đọc tiếpTruyền Thống Sinh Động (20.11.1994-26.03.1995)

Khoá tu mùa hè (13.07.2001-07.08.2001)

Từ khoá: Nguồn gốc khổ đau, Chánh ngữ, Chánh mạng, Rong chơi trong sinh tử, Chánh niệm, Ly sinh hỷ lạc, Trí vô phân biệt, Vượt thoát sinh tử, Niềm hạnh phúc của gia đình, Thiết lập truyền thông, Sống hạnh phúc an lạc.

Khoá tu mùa hè 2003 (12.07.2003-06.08.2003)

Từ khoá: Bình thơ lời thề non nước, Ly sữa tuổi thơ, Ta sẽ để lại gì cho đời, Dây an toàn, Angulimala-kẻ giết người ương quật ma, Thiên nhiên nhiệm mầu – Tịnh độ hiện tiền, Thực tập soi sáng trong gia đình, Sinh tử vẫn tương dung

Khoá tu mùa hè 2002 (12.07.2002-02.08.2002)

Từ khoá: Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên, Thiết lập truyền thông với cha mẹ, Hội nghị hoà bình hoà giải cho nhau, Trái tim không biên giới, Cùng nuôi dưỡng tình thương, Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình, Khả năng hoà giải – giúp đỡ lẫn nhau, Bông hồng cài áo, Lời nói nhẹ nhàng và dễ thương, Văn hoá và … Đọc tiếpKhoá tu mùa hè 2002 (12.07.2002-02.08.2002)

Di Bộ Tông Luân Luận (09.09.2004-06.01.2005)

Từ khoá: Đi Như Tròm Sao, Tam Thường Bất Túc, Viết Báo Làng Mai, Chư Tổ Là Tiếp Nối Của Bụt, Phân Phái Lần Đầu, Đạo Bụt Luôn Cần Thức Ăn Mới, Đặc Tính Tiểu Thừa Sơ Kỳ, Đóng Góp Của Các Bộ Phái, Sự Hình Thành Đại Thừa Bộ Phái, Di Bộ Tông Luận, Tịnh Độ Trong Giây Phút Hiện Tại, Kinh Quán Niệm Hơi … Đọc tiếpDi Bộ Tông Luân Luận (09.09.2004-06.01.2005)

Thầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Từ khoá: Chùa Dâu, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thành Cổ Loa, Chùa Đình Quán, Thiền sỏi, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, Thiền Hành Hồ Gươm, Chế Ngự Khổ Đau – Giận Dữ, TTKHXH và Nhân Văn, Huế, Chùa Linh Mụ, TTVH Phật Giáo Liễu Quán, Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên và Tuệ Giác Đạo Bụt, Hà … Đọc tiếpThầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Kinh Hoa Nghiêm Sư Tử (11.11.2007-14.02.2008)

Từ khoá: Đồng Thời Tương Ứng, Để Có Một Tương Lai Đẹp Cho Tăng Thân, Hoa Kim Sư Tử, Đột Bước Hiện Tại Soi Đường Tương Lai, Hãy Vững Tin Vào Chính Mình, Hy Sinh, Giáo Thọ Chia Sẻ, Nghệ Thuật Vượt Sóng, Nương Tựa Vào Hơi Thở Của Chính Mình, Vấn Đáp – TT Lệ Trang – Ni Sư Như Minh, Ai Là Người … Đọc tiếpKinh Hoa Nghiêm Sư Tử (11.11.2007-14.02.2008)