Kinh Kim cương (23.11.1997-15.12.1997)

Kinh Kim cương (23.11.1997-15.12.1997)

Thể loại: Pháp thoại

Kinh Kim cương (23.11.1997-15.12.1997)

Chiếc thuyền tam bảo trong ta

Pháp thoại ngày 23 tháng 11 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Những chỉ dẫn cần thiết

Pháp thoại ngày 27 tháng 11 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Kinh Kim cương phần 1

Pháp thoại ngày 30 tháng 11 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Kim cương phần 2

Pháp thoại ngày 04 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Kim Cương phần 3

Pháp thoại ngày 07 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Kim cương phần 4

Pháp thoại ngày 11 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Kim cương phần 5

Pháp thoại ngày 15 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Chiếc thuyền tam bảo trong ta, Những chỉ dẫn cần thiết, Kinh kim cương

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 1