Rong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Từ khoá: Mục Tiêu Căn Bản Của Khóa Tu, Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại, Một Dòng Sông Một Hướng Đi Chung, Nhận Diện Người Tri Kỷ, Kinh Pháp Tập Yếu Tụng – Nơi An Ổn Tuyệt Vời, Giếng Nước Thơm Trong, Cửa Vô Sinh, Cái Thấy Vô Ngã, Có Mặt Cho Sự Sống, Tiếp Nối Sự Nghiệp Của Bụt, Chuyền Hướng Nẻo Về Của … Đọc tiếpRong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)