Truyền Thống Sinh Động (20.11.1994-26.03.1995)

Từ khoá: Kinh Tư Lượng (Anumàna sutta), Thiền là gì, Kinh An Ban Thủ Ý – Kinh Tứ Niệm Xứ, Đối Tượng Quán Về Thân, Đối Tượng Quán Về Cảm Thọ, Đối Tượng Quán Về Tâm Hành, Quán Pháp, Quán Vô Thường Và Bốn Pháp, Bốn Hơi Thở Cuối, Đạo Bụt Truyền Qua Việt Nam, Phương Pháp Đạt Thiền, Tựa Kinh An Ban Thủ Ý, Tu Thiền … Đọc tiếpTruyền Thống Sinh Động (20.11.1994-26.03.1995)