Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 4 – Kinh Quán niệm hơi thở

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 4 - Kinh Quán niệm hơi thở

Thể loại: Pháp thoại

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 4 – Kinh Quán niệm hơi thở

Kinh Quán niệm hơi thở phần 1

Pháp thoại ngày 18 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh Quán niệm hơi thở phần 2

Pháp thoại ngày 22 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Kinh Quán niệm hơi thở phần 3

Pháp thoại ngày 25 tháng 01 năm 1998, Thầy Thích Nhất Hạnh

 

Từ khoá: Kinh quán niệm hơi thở