Thầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Thầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Thể loại: Pháp thoại

Thầy Về Thăm Việt Nam (12.01.2005-10.04.2005)

Hà Nội - Đến Sân Bay Nội Bài

Ngày 12 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Thăm Chùa Dâu

Ngày 13 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Thăm Chùa Trăm Gian - Chùa Thầy

Ngày 14 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Thăm Thành Cổ Loa

Ngày 14 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Thăm Chùa Đình Quán - Bài 1 - Thiền Sỏi

Ngày 15 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Thăm Chùa Đình Quán - Bài 2 - Thiền Sỏi

Ngày 15 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo - Bài 1

Ngày 18 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo - Bài 2

Ngày 18 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo - Bài 3

Ngày 18 tháng 01 năm 2005

Hà Nội - Thiền Hành Hồ Gươm

Tháng 01 năm 2005

TPHCM - Chế Ngự Khổ Đau - Giận Dữ

Ngày 04 tháng 02 năm 2005

TPHCM - TTKHXH và Nhân Văn - Bài 1

Ngày 04 tháng 02 năm 2005

TPHCM - TTKHXH và Nhân Văn - Bài 2

Ngày 04 tháng 02 năm 2005

TPHCM - TTKHXH và Nhân Văn - Bài 3

Ngày 04 tháng 02 năm 2005

Huế - Về Đến Huế - Bài 1

Ngày 18 tháng 02 năm 2005

Huế - Về Đến Huế - Bài 2

Ngày 18 tháng 02 năm 2005

Huế - Thăm Chùa Linh Mụ

Ngày 27 tháng 02 năm 2005

Huế - TTVH Phật Giáo Liễu Quán - Bài 1

Ngày 10 tháng 03 năm 2005

Huế - TTVH Phật Giáo Liễu Quán - Bài 2

Ngày 10 tháng 03 năm 2005

Huế - TTVH Phật Giáo Liễu Quán - Bài 3

Ngày 10 tháng 03 năm 2005

Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên và Tuệ Giác Đạo Bụt - Bài 1

Ngày 18 tháng 03 năm 2005

Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên và Tuệ Giác Đạo Bụt - Bài 2

Ngày 18 tháng 03 năm 2005

Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên và Tuệ Giác Đạo Bụt - Bài 3

Ngày 18 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài - Bài 1

Ngày 22 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài - Bài 2

Ngày 22 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài - Bài 3

Ngày 22 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - TT Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa Quốc Tế - Bài 1

Ngày 25 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - TT Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa Quốc Tế - Bài 2

Ngày 25 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - TT Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa Quốc Tế - Bài 3

Ngày 25 tháng 03 năm 2005

TPHCM - Chùa Hoằng Pháp

Hà Nội - Ái Ngữ và Lắng Nghe

Hà Nội - Có Mặt Ở Giây Phút Hiện Tại

Hà Nội - Thăm Chùa Phật Tích - Đền Đô

Hà Nội - Thăm Chùa Quán Sứ - Văn Miếu

Hà Nội - Thăm HT Pháp Chủ Chùa Quán Sứ

Hà Nội - Thăm Thành Thăng Long - Chùa Lý Triệu Quốc Sư

Hà Nội - Thăm Văn Miếu - Chùa Bát Tràng

Hà Nội - Thăm Chùa Bà Đá - Chùa Tảo sách

Hà Nội - Từ Đình Quán Đi Thăm Chùa Dâu - Bài 1

Hà Nội - Từ Đình Quán Đi Thăm Chùa Dâu - Bài 2

TPHCM - Chùa Vĩnh Nghiêm - Bảo Hộ Con Đường Tâm Linh

Ngày 25 tháng 01 năm 2005

TPHCM - Chùa Hoằng Pháp 40 Năm Một Bữa Cơm Đoàn Tụ

Ngày 27 tháng 01 năm 2005

TPHCM - Thiền Viện Vạn Hạnh - Trao Truyền và Tiếp Nhận - Bài 1

Ngày 29 tháng 01 năm 2005

TPHCM - Thiền Viện Vạn Hạnh - Trao Truyền và Tiếp Nhận - Bài 2 P1

Ngày 29 tháng 01 năm 2005

TPHCM - Thiền Viện Vạn Hạnh - Trao Truyền và Tiếp Nhận - Bài 2 P2

Ngày 29 tháng 01 năm 2005

TPHCM - Chùa Xá Lợi - Dựng Lại Nếp Sống Tâm Linh

Ngày 03 tháng 02 năm 2005

TPHCM - KHXH và Nhân Văn - Tương Lai Đạo Bụt

Ngày 04 tháng 02 năm 2005

TPHCM - Chùa Pháp Vân - Bình Thơ P1

Ngày 08 tháng 02 năm 2005

TPHCM - Chùa Pháp Vân - Bình Thơ P2

Ngày 08 tháng 02 năm 2005

TPHCM - Chùa Pháp Vân - Đức Bụt Thế Kỷ Chúng Ta

Ngày 13 tháng 02 năm 2005

TPHCM - Chùa Pháp Vân - Ơn Nghĩa Tình Của Những Người Bạn

Ngày 14 tháng 02 năm 2005

Rời TPHCM Đi Huế

Ngày 18 tháng 02 năm 2005

Huế - Chùa Từ Hiếu - Thông Điệp Tình Huynh Đệ

Ngày 07 tháng 03 năm 2005

Huế - Gia Sản VHVN Đóng Góp Cho VHHB Thế Giới

Ngày 10 tháng 03 năm 2005

Huế - Ngày Cổ Phật Khất Thực

Ngày 12 tháng 03 năm 2005

Huế - Chùa Từ Hiếu - Vai Trò Tôn Giáo Giúp Xã Hội Lành Mạnh

Ngày 13 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - Chùa Bồ Đề - Thăm HT Pháp Chủ

Ngày 19 tháng 03 năm 2005

Hà Nội - Khách Sạn Melia

Ngày 24 tháng 03 năm 2005

Bình Định - Phương Pháp Thực Tập Thiền - Bài 1

Ngày 01 tháng 04 năm 2005

Bình Định - Phương Pháp Thực Tập Thiền - Bài 2

Ngày 01 tháng 04 năm 2005

Bình Định - Chùa Long Khánh - Tương Lai Văn Hóa Việt Nam

Ngày 03 tháng 04 năm 2005

Quy Nhơn - Sống Chăm Sóc Gia Đình và Xã Hội

Ngày 07 tháng 04 năm 2005

Bình Định - Chùa Long Khánh - Người Thân Tôi chết Bây Giờ Ở Đâu?

Ngày 10 tháng 04 năm 2005

Từ khoá: Chùa Dâu, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thành Cổ Loa, Chùa Đình Quán, Thiền sỏi, Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo, Thiền Hành Hồ Gươm, Chế Ngự Khổ Đau – Giận Dữ, TTKHXH và Nhân Văn, Huế, Chùa Linh Mụ, TTVH Phật Giáo Liễu Quán, Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên và Tuệ Giác Đạo Bụt, Hà Nội – Ủy Ban Người Việt Ở Nước Ngoài, Hà Nội – TT Giao Lưu Kinh Tế Văn Hóa Quốc Tế, Chùa Hoằng Pháp, Ái Ngữ và Lắng Nghe, Có Mặt Ở Giây Phút Hiện Tại, Chùa Phật Tích – Đền Đô, Chùa Quán Sứ – Văn Miếu, Thăm HT Pháp Chủ Chùa Quán Sứ, Thăm Thành Thăng Long – Chùa Lý Triệu Quốc Sư, Thăm Văn Miếu – Chùa Bát Tràng, Thăm Chùa Bà Đá – Chùa Tảo sách, Chùa Vĩnh Nghiêm – Bảo Hộ Con Đường Tâm Linh, Chùa Hoằng Pháp 40 Năm Một Bữa Cơm Đoàn Tụ, Thiền Viện Vạn Hạnh – Trao Truyền và Tiếp Nhận, Chùa Xá Lợi – Dựng Lại Nếp Sống Tâm Linh, KHXH và Nhân Văn – Tương Lai Đạo Bụt, Chùa Pháp Vân – Bình Thơ, Chùa Pháp Vân – Đức Bụt Thế Kỷ Chúng Ta, Chùa Pháp Vân – Ơn Nghĩa Tình Của Những Người Bạn, Chùa Từ Hiếu – Thông Điệp Tình Huynh Đệ, Gia Sản VHVN Đóng Góp Cho VHHB Thế Giới, Ngày Cổ Phật Khất Thực, Chùa Từ Hiếu – Vai Trò Tôn Giáo Giúp Xã Hội Lành Mạnh, Chùa Bồ Đề – Thăm HT Pháp Chủ, Khách Sạn Melia, Bình Định – Phương Pháp Thực Tập Thiền, Chùa Long Khánh – Tương Lai Văn Hóa Việt Nam, Quy Nhơn – Sống Chăm Sóc Gia Đình và Xã Hội, Chùa Long Khánh – Người Thân Tôi chết Bây Giờ Ở Đâu?