Khoá tu mùa hè 2002 (12.07.2002-02.08.2002)

Khoá tu mùa hè 2002 (12.07.2002-02.08.2002)

Thể loại: Pháp thoại

Khoá tu mùa hè 2002 (12.07.2002-02.08.2002)

Lễ xuất gia

Pháp thoại ngày 12 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Thứ hai

Pháp thoại ngày 12 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên

Pháp thoại ngày 14 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Thiết lập truyền thông với cha mẹ

Pháp thoại ngày 16 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Hội nghị hoà bình hoà giải cho nhau

Pháp thoại ngày 19 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Trái tim không biên giới

Pháp thoại ngày 21 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Cùng nuôi dưỡng tình thương

Pháp thoại ngày 23 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình

Pháp thoại ngày 24 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Khả năng hoà giải - giúp đỡ lẫn nhau

Pháp thoại ngày 26 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Bông hồng cài áo

Pháp thoại ngày 27 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Lời nói nhẹ nhàng và dễ thương

Pháp thoại ngày 28 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Tập nói nhẹ nhàng dễ thương - Ăn cơm quá đường

Pháp thoại ngày 28 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Văn hoá và tôn giáo

Pháp thoại ngày 30 tháng 07 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Văn nghệ Làng Mai 20 tuổi

Pháp thoại ngày 02 tháng 08 năm 2002, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Ý nghĩa thờ cúng tổ tiên, Thiết lập truyền thông với cha mẹ, Hội nghị hoà bình hoà giải cho nhau, Trái tim không biên giới, Cùng nuôi dưỡng tình thương, Khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình, Khả năng hoà giải – giúp đỡ lẫn nhau, Bông hồng cài áo, Lời nói nhẹ nhàng và dễ thương, Văn hoá và tôn giáo, Văn nghệ Làng Mai 20 tuổi