Khoá tu mùa hè (13.07.2001-07.08.2001)

Khoá tu mùa hè (13.07.2001-07.08.2001)

Thể loại: Pháp thoại

Khoá tu mùa hè (13.07.2001-07.08.2001)

Nguồn gốc khổ đau

Pháp thoại ngày 13 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Chánh ngữ

Pháp thoại ngày 17 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Chánh mạng

Pháp thoại ngày 20 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Rong chơi trong sinh tử

Pháp thoại ngày 22 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Chánh niệm

Pháp thoại ngày 24 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ly sinh hỷ lạc

Pháp thoại ngày 27 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Trí vô phân biệt

Pháp thoại ngày 29 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Vượt thoát sinh tử

Pháp thoại ngày 31 tháng 07 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Niềm hạnh phúc của gia đình

Pháp thoại ngày 03 tháng 08 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Thiết lập truyền thông

Pháp thoại ngày 05 tháng 08 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Sống hạnh phúc an lạc

Pháp thoại ngày 07 tháng 08 năm 2001, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Nguồn gốc khổ đau, Chánh ngữ, Chánh mạng, Rong chơi trong sinh tử, Chánh niệm, Ly sinh hỷ lạc, Trí vô phân biệt, Vượt thoát sinh tử, Niềm hạnh phúc của gia đình, Thiết lập truyền thông, Sống hạnh phúc an lạc.