Khoá tu mùa hè 2003 (12.07.2003-06.08.2003)

Khoá tu mùa hè 2003 (12.07.2003-06.08.2003)

Thể loại: Pháp thoại

Khoá tu mùa hè 2003 (12.07.2003-06.08.2003)

Bình thơ lời thề non nước

Pháp thoại ngày 12 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ly sữa tuổi thơ

Pháp thoại ngày 13 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Ta sẽ để lại gì cho đời

Pháp thoại ngày 16 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Dây an toàn

Pháp thoại ngày 20 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Angulimala-kẻ giết người ương quật ma

Pháp thoại ngày 23 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Thiên nhiên nhiệm mầu - Tịnh độ hiện tiền

Pháp thoại ngày 26 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Thực tập soi sáng trong gia đình

Pháp thoại ngày 27 tháng 07 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Sinh tử vẫn tương dung

Pháp thoại ngày 06 tháng 08 năm 2003, Thầy Thích Nhất Hạnh

Từ khoá: Bình thơ lời thề non nước, Ly sữa tuổi thơ, Ta sẽ để lại gì cho đời, Dây an toàn, Angulimala-kẻ giết người ương quật ma, Thiên nhiên nhiệm mầu – Tịnh độ hiện tiền, Thực tập soi sáng trong gia đình, Sinh tử vẫn tương dung