Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 2 – Kinh Yêu thương

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 2 - Kinh Yêu thương

Thể loại: Pháp thoại

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 2 – Kinh Yêu thương

Kinh yêu thương phần 1

Pháp thoại ngày 18 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh yêu thương phần 2

Pháp thoại ngày 18 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh (tiếp)

Từ khoá: Kinh yêu thương