Kinh Yêu thương (18.12.1997)

Kinh Yêu thương (18.12.1997)

Thể loại: Pháp thoại

Kinh Yêu thương (18.12.1997)

Kinh yêu thương phần 1

Pháp thoại ngày 18 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh

Kinh yêu thương phần 2

Pháp thoại ngày 18 tháng 12 năm 1997, Thầy Thích Nhất Hạnh (tiếp)

Từ khoá: Kinh yêu thương

Công phu nở đoá sen ngàn cánh phần 2