An Cư Kết Đông (20.11.2008-15.02.2009)

Từ khoá: Quê Hương Trong Giây Phút Hiện Tại, Đừng Tìm Hạnh Phúc Trong Tương Lai, Bản Chất Từ và Bi, Tri Ân và Hạnh Phúc, Chánh Kiến Là Nền Tàng Của Đạo Đức Học, Hiện Tại Là Chất Liệu Làm Cho Tương Lai, Hãy Trở Về Căn Nhà Của Mình, Tìm Hạnh Phúc Trong Khổ Đau, Chánh Kiến Là Cái Nhìn Vượt … Đọc tiếpAn Cư Kết Đông (20.11.2008-15.02.2009)

Kinh Nghĩa Túc (26.11.2009-20.05.2010)

Từ khoá: Chuyền Hóa Khổ Đau, Thế Nào Là Điềm Lành, Nguồn Gốc và Phát Triển, Phạm Hạnh và Bố Thí, Xây Dựng Tương Lai Con Người – Kinh Cát Tường, Làm Câu Đối, Kệ Truyền Thừa Của Phái Liễu Quán, Kinh Mâu Ni, Kinh Phụ Tử Cộng Hội, Di Lặc Nạn Kinh, Nghĩa Của Chữ Xuất Sĩ, Kinh Kính Diện Vương, Duy Lâu Lạc Vương, Chiếc Lưới … Đọc tiếpKinh Nghĩa Túc (26.11.2009-20.05.2010)

Rong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Từ khoá: Mục Tiêu Căn Bản Của Khóa Tu, Kinh Rong Chơi Trời Phường Ngoại, Một Dòng Sông Một Hướng Đi Chung, Nhận Diện Người Tri Kỷ, Kinh Pháp Tập Yếu Tụng – Nơi An Ổn Tuyệt Vời, Giếng Nước Thơm Trong, Cửa Vô Sinh, Cái Thấy Vô Ngã, Có Mặt Cho Sự Sống, Tiếp Nối Sự Nghiệp Của Bụt, Chuyền Hướng Nẻo Về Của … Đọc tiếpRong Chơi Trời Phương Ngoại (23.11.2010-15.03.2011)

Chuyến Hoằng Pháp Tại Mỹ (28.08.2011-30.10.2011)

Từ khoá: Chùa Từ Vân – Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Chùa Từ Vân – Người Phật Tử Chân Chính, Hướng Dẫn Tổng Quát, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Tịnh Độ Trong Lòng Bàn Tay, Tình Thương Đích Thực, Câu Hỏi và Trả Lời, Có Mặt Cho Sự Sống, Thực Tập Có Mặt Cho Người Thương. 

Du Già Sư Địa Luận (13.11.2011-19.02.2012)

Từ khoá: Bảo Vệ Đất Mẹ, Du Già Sư Địa Luận, Văn nghệ Tết, Bình Thơ, Ngâm Thơ, Bài Kinh Ca Ngợi Bụt Amitbha, Lưới Nghi Muôn Trùng Phá – Đuốc Tuệ Vạn Nẻo Soi, Quán Sở Duyên Duyên Luận, Đến Được Động Tiên Sâu Thẳm Ấy – Linh Đơn Đổi Cốt Mới Ra Về.

Pháp Thoại Lẻ 1992-1995

Từ khoá: Hạnh Nguyện Của Các Vị Bồ Tát, Phật Pháp Căn Bản, Vợ Chàng Trương, Mỗi Hôm Một Lần Mở Hội, An Cư Kiết Đông 1994 – 1995, Mùa Thu Không Có Gì Đây, Cư Trần Lạc Đạo – Trúc Lâm Đại Sư, Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu chi, Quê Hương Trên Mỗi Bàn Chân – Bình Thơ Huy Cận, Đã Về … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 1992-1995

Pháp Thoại Lẻ 1996 – 1999

Từ khoá: Cầu Cho Ai Nguyện Cái Gì?, Viết Bài Tập về Giới Uy Nghi, Đi Tìm Thế Tôn, Ba Câu Hỏi Quan Trọng Nhất, Cách Cầu Nguyện Chúa – Bụt, Những Cách Niệm Bụt, Danh Hiệu Quán Thế Âm – Tên Thật Của Thượng Để, Đi Tìm Thế Tôn, Định Nghĩa Của Bụt, 10 Danh Hiệu Bụt, 3 Danh Hiệu Đầu Trong 12 Danh … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 1996 – 1999

Pháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

Từ khoá: 3 Cõi Dục Giới, Thực Tập Xả, Nhiệp Đại Thừa Luận, Ý Nghĩa Của Bài Kệ Truyền Đăng, Bản Tuyên Cáo Gửi Unesco, Nắm Hơi Thở Như Ôm Em Bé Nhỏ, Tuổi Trẻ Cần Tiếp Nối – Thầy Kể Truyện Thuyền Nhân, Tâm Bồ Đề Là Tâm Thương Yêu, Chia Sẻ Trước Khóa Tu Mùa Hè, Chánh Niệm Trong 6 Phạm Trù, Cách … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 2000 – 2001

Pháp Thoại Lẻ 2002 – 2003

Từ khoá: Niệm – Định – Tuệ, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Bình Thơ Tết Nhâm Ngọ, Thắp Sáng Chánh Niệm, Văn Nghệ Tết Nhâm Ngọ, Tình Thầy Trò Qua Cái Nhìn Vô Tướng, Ai Là Người Niệm Bụt, Sơ Lược Duy Biểu Học, Thành Quả Tu Học Góp Phần Với Địa Tạng Bồ Tát, Ba Viên Ngọc Quý Nơi Ta, Chương Trình 4 Năm … Đọc tiếpPháp Thoại Lẻ 2002 – 2003

Pháp Thoại Lẻ 2004 – 2009

Từ khoá: Bình Thơ, Lịch Sử Chùa Từ Hiếu, Duy Biểu Học, Con Đường Hạnh Phúc, Hải Đảo Tự Thân, Tình Thầy Trò, Việc Đáng Làm, Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ôm Lấy Niềm Đau, Chuyện Ngủ Ngon, Đời Sống Tâm Linh, Sức Sống Tuổi Trẻ, Đoàn Thể Của Những Người Tỉnh Thức, Tinh Yếu Kinh Quán Niệm Hơi Thở, Ngồi Yên và Nhìn Sâu.