Khoá tu mùa hè 2001

Từ khoá: Nguồn gốc khổ đau, Chánh ngữ, Chánh mạng, Rong chơi trong sinh tử, Chánh niệm, Ly sinh hỷ lạc, Trí vô phân biệt, Vượt thoát sinh tử, Niềm hạnh phúc của gia đình, Thiết lập truyền thông, Sống hạnh phúc an lạc.