Bảo tích

Tìm ra được lối cũ Tìm ra được lối cũ Trong rừng thiêng vắng người Dẫn về kho Bảo Tích Thỏa tình ta rong chơi.