Bảo tích

Tìm ra được lối cũ Tìm ra được lối cũ Trong rừng thiêng vắng người Dẫn về kho Bảo Tích Thỏa tình ta rong chơi.

Quy nguyện

Trầm hương xông ngát điện Sen nở Bụt hiện thân Pháp giới thành thanh tịnh Chúng sanh lắng nghiệp trần Đệ tử tâm thành Hướng về Tam Bảo Bụt là Thầy chỉ đạo Bậc tỉnh thức vẹn toàn Tướng tốt đoan trang Trí và bi viên mãn Pháp là con đường sáng Dẫn người thoát … Đọc tiếpQuy nguyện

Phòng hộ chuyển hóa

Đệ tử chúng con từ vô thỉ Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê Vào ra sinh tử biết bao lần Nay đến trước đài Vô Thượng Giác : Biển trần khổ lâu đời trôi giạt Hôm nay trông thấy Đạo huy hoàng Con hướng về theo ánh từ quang Lạy Phật tổ soi đường … Đọc tiếpPhòng hộ chuyển hóa

Quay về nương tựa

Quay về nương tựa Hải đảo tự thân Chánh niệm là Bụt Soi sáng xa gần Hơi thở là Pháp Bảo hộ thân tâm Năm uẩn là Tăng Phối hợp tinh cần Thở vào Thở ra Là hoa Tươi mát Là núi Vững vàng Nước tĩnh Lặng chiếu Không gian Thênh thang.

Đã về, đã tới

Đã về Đã tới Bây giờ Ở đây Vững chãi Thảnh thơi Quay về Nương tựa Nay tôi đã về Nay tôi đã tới An trú bây giờ An trú ở đây Vững chãi như núi xanh Thảnh thơi dường mây trắng Cửa vô sinh mở rồi Trạm nhiên Và bất động.

Chân ý

Xanh biếc hồn thu rạng mắt ai Búp sen Chân Ý nở trang đài Sáng nay rèm tuyết sương còn ngậm Tia nắng truyền tin Xuân tái lai

Uy nghi

Cao vút hàng thông xanh Hiện mây trời Đại Lão Núi tuyết in nền trời Vằng vặc trăng mười sáu

Đầu núi

Bụt hiện hoa hàm tiếu Pháp ca dòng suối trong Ta bà thành tịnh độ Đầu núi áng mây hồng

Tự do

Thân này không phải là tôi Tôi không kẹt vào nơi thân ấy Tôi là sự sống thênh thang Tôi chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt Này kia biển rộng trời cao Muôn vàn tinh tú lao xao Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức … Đọc tiếpTự do

Kim Cương thỉnh

Làm sao vượt sinh tử Đạt được thân Kim Cương ? Tu tập theo lối nào Quét được muôn huyễn tướng ? Xin Bụt đem lòng thương Mở bày kho bí tạng Vì tất cả chúng con Đem pháp mầu diễn xướng !

Pháp Hoa tán

Đêm tụng kinh Pháp Hoa Tiếng xao động tinh hà Địa cầu vừa tỉnh thức Lòng đất bỗng đơm hoa Đêm tụng kinh Pháp Hoa Bảo tháp hiện chói lòa Khắp trời Bồ Tát hiện Tay Bụt trong tay ta.

Cam Lộ tán

Đầu cành dương liễu vương cam lộ Một giọt mười phương rưới cũng đầy Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây .