Kinh cầu nguyện hòa bình

Thể loại: Tập Thơ

Kinh cầu nguyện hòa bình

Trang nghiêm đài sen ngự tọa

Đại hùng từ phụ Thích Ca

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh

Bàn tay chắp thành liên hoa

Cung kính hướng về Điều Ngự

Dâng lời cầu nguyện thiết tha :

Kính lạy mười phương chư Phật

Từ bi trí tuệ chan hòa

Xin thương Việt Nam khốn khổ

Hai mươi năm lẻ can qua

Đất nước hai miền chia cắt

Máu xương rơi rụng trẻ già

Mẹ khóc khô dòng nước mắt

Con phơi thây chiến trường xa

Rách nát non sông gấm vóc

Khóc thương máu lệ chan hòa

Huynh đệ tương tàn tương sát

Theo lời xúi xiểm gần xa

Kính lạy mười phương chư Phật

Xót thương dân Việt hiếu hòa

Xin cho Việt Nam mở mắt

Nhìn ra Nam Bắc một nhà

Xin cho từ bi khơi dậy

Trong tình huynh đệ bao la

Xin cho lợi quyền chủ nghĩa

Biến thành thương cảm xót xa

Lạy đức Từ Bi dun dủi

Để cho thù hận xóa nhòa

Lạy đức Quan Âm cứu khổ

Cho lòng đất Việt nở hoa

Tín thành tâm hương một nén

Cầu xin chuyển nghiệp ta bà

Hoa tâm linh bừng nở khắp

Đuốc trí tuệ rọi muôn nhà

Cung kính hướng về Phật tổ

Đại bi Đại nguyện Thích Ca :

Đệ tử tâm thành phát nguyện

“Nghĩ điều thương yêu đùm bọc

Làm điều cảm thông đoàn kết

Nói điều xây dựng thuận hòa “

Hồi hướng vô biên công đức

Cầu cho nước Việt thái hòa

Cầu cho tất cả chúng con

Viên thành đại nguyện.