Đêm cầu nguyện

Giờ phút linh thiêng Gió lặng chim ngừng Trái đất rung động bảy lần Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt Bàn tay chuyển Pháp Trong hương đêm tinh khiết Ấn cát tường nở trắng một bông hoa Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi Văn Phật Thích Ca Giờ phút linh thiêng … Đọc tiếpĐêm cầu nguyện