Đi chơi

Đi chơi chốn bản môn Nên đi bằng hai chân Không nên đi bằng đầu Đi bằng đầu sẽ lạc Đi chơi chốn bản môn Tay ta nắm tay Người Ngàn xưa và ngàn sau Trở về chung một lối.

Ngồi chơi

Ngồi chơi chốn tích môn Dựa mình trên ghế đá Con bướm ấy còn kia Đóa hồng này không lạ Ngồi chơi chốn tích môn Ta gọi ta về đủ Mở cửa bản môn rồi Nhìn nhau cười thích thú Ngồi chơi chốn tích môn Nếu bạn nghe sốt ruột Hãy nhìn bản môn cười … Đọc tiếpNgồi chơi

Khâu áo

Khâu áo chốn tích môn Cho đời lành lặn lại Mũi kim sợi chỉ này Là công phu gặt hái.