Dậy đi chú tiểu

Tiếng gì giục giã đêm sương Trăng khuya tỉnh giấc trong vườn lạnh tanh Mịt mờ sương bạc vây quanh Tiếng chim gióng một trên cành cây cao Trời khuya vắng bóng ngàn sao Sông ngân hà lạc phương nào biết không ? Lặng nghe, tiếng dế não nùng Mọi loài say cả giấc nồng … Đọc tiếpDậy đi chú tiểu