Khâu áo

Thể loại: Tập Thơ

Khâu áo

Khâu áo chốn tích môn

Cho đời lành lặn lại

Mũi kim sợi chỉ này

Là công phu gặt hái.