Ngồi chơi

Thể loại: Tập Thơ

Ngồi chơi

Ngồi chơi chốn tích môn

Dựa mình trên ghế đá

Con bướm ấy còn kia

Đóa hồng này không lạ

Ngồi chơi chốn tích môn

Ta gọi ta về đủ

Mở cửa bản môn rồi

Nhìn nhau cười thích thú

Ngồi chơi chốn tích môn

Nếu bạn nghe sốt ruột

Hãy nhìn bản môn cười

Ba đời cùng thông suốt.