Cánh từ bi

Thể loại: Tập Thơ

Cánh từ bi

Trái trăng vàng ửng chín

Mây bạc thong dong đi

Chắp tay sen búp nở

Nụ hé cánh từ bi