Chân ý

Thể loại: Tập Thơ

Chân ý

Xanh biếc hồn thu rạng mắt ai

Búp sen Chân Ý nở trang đài

Sáng nay rèm tuyết sương còn ngậm

Tia nắng truyền tin Xuân tái lai