Uy nghi

Thể loại: Tập Thơ

Uy nghi

Cao vút hàng thông xanh

Hiện mây trời Đại Lão

Núi tuyết in nền trời

Vằng vặc trăng mười sáu