Kết hợp

Thư gởi các đạo tràng Từ Hiếu và Diệu Nghiêm – ngày 06.12.2006 Nội viện, ngày 06 tháng 12 năm 2006,Thư gởi các Thầy, các Sư cô và các vị Phật tử cư sĩ, các đạo tràng Từ Hiếu và Diệu Nghiêm Hôm thứ sáu vừa qua, không biết các Thầy đã đốt lò sưởi … Đọc tiếpKết hợp