Sư em Mỹ Nghiêm

Thư ngày 12.07.2005 Nội viên Phương Khê, ngày 12 tháng 07 năm 2005.Kính gởi các thầy, các sư cô và sư chú Làng Mai, Sư em Mỹ Nghiêm một trong 19 cây Vú Sữa vừa thị tịch tại tu viện Phương Bối Bát Nhã lúc 9 giờ sáng ngày 12.07.05. Sư em đã qua đời … Đọc tiếpSư em Mỹ Nghiêm