Về Việt Nam

Thư ngày 15.11.2004 Nội viện, ngày 15 tháng 11 năm 2004 Đã sắp đến ngày lên đường đi Việt Nam, Thầy xin cám ơn tất cả quý vị đã ghi tên cùng đi với Thầy trong chuyến đi lịch sử này. Chuyến đi ba tháng của chúng ta sẽ là phẩm vật cúng dường của … Đọc tiếpVề Việt Nam