Trồng một nụ cười

Thư ngày 26.04.2010 Phương Khê nội viện, ngày 26 tháng 04 năm 2010Thân gởi các con của Thầy gần và xa, Thiền hành ở Rome Buổi thiền hành tổ chức ở thủ đô Rome ngày 18.03.2010 vừa qua rất đẹp. Có trên 1500 người tham dự. Mười đứa trẻ nắm tay Thầy đi hàng đầu, … Đọc tiếpTrồng một nụ cười