Biển thanh lương

Biển thanh lương Thư ngày 08-08-2009 Tu viện Bích Nham, tiểu bang New York, Hoa Kỳ, ngày 8-8-2009Các con của Thầy, Thầy đến Bích Nham chiều hôm qua. Sáng nay được tin từ Tổ đình báo qua là Sư thúc Chí Mậu của các con mới viên tịch hồi 4:30 sáng. Thầy đã lên thiền đường Đại … Đọc tiếpBiển thanh lương

Hạnh nguyện

Thư ngày 31.05.2009 Phương Khê nội viện, mùa xuân, ngày 31 tháng 05 năm 2009,Thân gửi các con của Thầy, gần và xa! Công phu sáng trong sách “Thiền môn nhật tụng” có một bài văn sám mà ngày xưa khi còn làm sa di Thầy rất thích tụng. Văn của bài sám rất hay, … Đọc tiếpHạnh nguyện

Ngồi yên như núi

Thư ngày 20.07.2009 Thân gửi các con của Thầy ở Bát Nhã, Từ Hiếu, và khắp nơi, Thầy đang ngồi ở thất Ngồi Yên, xóm Thượng, Làng Mai, viết cho các con. Khoá tu mùa Hè ở Mai Thôn rất vui và rất thanh tịnh. Tuy có khó khăn kinh tế trên thế giới, nhưng … Đọc tiếpNgồi yên như núi

Thân Kim Cương

Thư ngày 07.10.2009 Bích Nham ngày 07-10-2009Thư gửi các con Bát Nhã của Thầy, Sở dĩ Thầy viết “các con Bát Nhã của Thầy” mà không viết “các con của thầy ở Bát Nhã” như kỳ trước, tại vì tuy các con không còn cư trú ở Bát Nhã nữa, nhưng các con vẫn còn … Đọc tiếpThân Kim Cương

Thầy nhớ tăng thân

Thư ngày 21.08.2009 (Bản dịch lá thư Thầy gửi cho các thiền sinh trong Khóa Tu Colorado) Boston, tháng 08 ngày 21 năm 2009Thân gửi các bạn thiền sinh trong khóa tu “ One Buddha is not enough” tại Estes Park, Colorado Các bạn thiền sinh thân mến,Thầy đang ngồi trong bệnh viện Massasuchetts General Hospital viết … Đọc tiếpThầy nhớ tăng thân

Thầy trong Tăng thân

Thư cho thiền sinh khóa tu “One Buddha Is Not Enough”, 08 .2009 Thư gửi các bạn thiền sinh trong khóa tu “One Buddha Is Not Enough” tại Estes Park, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.(Bản dịch Lá Thư thứ hai của Thầy cho thiền sinh khóa tu “One Buddha Is Not Enough”, Thầy viết vào tháng 8 … Đọc tiếpThầy trong Tăng thân