Giá trị đức dục

Thư ngày 18.07.2008 Ngày 18.07.2008Thân gửi các con của Thầy ở Từ Hiếu và Bát Nhã. Khóa tu mùa Hè ở Mai Thôn đang tiếp diễn và mỗi ngày tu cũng vui như một ngày hội. Thiếu nhi và thanh niên nam nữ tới rất đông, đủ các quốc tịch. Năm nay người Tây Ban … Đọc tiếpGiá trị đức dục