Hành trang

Thư ngày 04.09.2002 Lộc Uyển ngày 04 tháng 09 năm 2002,Kính gởi các thầy, các sư cô và các sư chú có mặt tại Lộc Uyển trong khóa tu nói tiếng Việt. Khóa tu này là một cơ hội để chúng ta thực tập thúc liễm thân tâm và chứng tỏ là chúng ta có … Đọc tiếpHành trang

Nắm lấy cơ hội

Thư ngày 28.10.2002 Nội viện Phương Khê, ngày 28 tháng 10 năm 2002Các con thương của Thầy! Đức Thế Tôn cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Mỗi chuyến đi là một cơ hội. Mỗi lần được ở nhà là một cơ hội. Mỗi buổi sáng là một cơ hội. Mỗi bước chân là một … Đọc tiếpNắm lấy cơ hội

Sự tiếp nối

Thư ngày 02.04.2002 Thất Ngồi Yên, 02-04-2002 Khóa tu Francophone đang diễn biến tốt đẹp, các con làm việc rất giỏi, thiền sinh mới rất đông và họ rất hạnh phúc. Các con nhớ đi, đứng, nói, cười cho thật thong dong và chánh niệm, nhất là các em mới xuất gia. Đừng hấp tấp, … Đọc tiếpSự tiếp nối

Ý hòa đồng duyệt

Thư ngày 25.07.2002 Thất Ngồi Yên Xóm Thượng 25-07-02Các con thương của Thầy, Chúng ta đang ở giữa khóa hè, và tuy năm nay mình đã có mở một khóa tiếng Việt, một khóa tiếng Pháp và một khóa 21 ngày tiếng Anh rồi nhưng khóa mùa Hè vẫn đông, nhất là ở Xóm Trung. … Đọc tiếpÝ hòa đồng duyệt