Vị trụ trì giỏi của Tổ Đình

Thể loại: Thư thầy

Vị trụ trì giỏi của Tổ Đình

Thư gởi Sư thúc Chí Mậu ngày 12.06.2006

Phương Khê, ngày 12 tháng 06 năm 2006,
Thân gửi Sư thúc Chí Mậu,

Tôi nhớ hồi Sư thúc ở bên này mình đã có dịp ngồi chơi và đi chơi với nhau thật nhiều lần. Sáng nào ngồi thiền cũng có mặt Sư thúc, trưa nào ăn cơm với chúng cũng có Sư thúc, buổi thiền hành nào tại xóm Thượng, xóm Mới hay xóm Hạ cũng đều có Sư thúc đi bên cạnh tôi. Các sư em luôn muốn được gần gũi với Sư thúc. Chúng ta đã có cơ hội bàn tới tương lai và hướng đi của Tổ đình. Ngày hôm nay Sư thúc đã đưa Tổ đình ra khỏi được vòng tranh chấp, và năng lượng tu tập của đại chúng cũng như chất lượng hạnh phúc của đại chúng trong Tổ đình rất cao, điều này đang tạo ra nhiều niềm tin và hạnh phúc cho thật nhiều người. Tôi đã chứng kiến được sư tu tập và chuyển hóa của Sư thúc. Ngày xưa một mình Sư thúc lo cho Tổ đình, bây giờ Sư thúc đã buông bỏ được quyền hành và tiền bạc và để cho đại chúng trực tiếp điều hành việc chùa, đó là một sự thay đổi rất lớn. Sư thúc lại có khả năng ân cần tiếp cận và nâng đỡ các vị đệ tử để cho tình thầy trò và huynh đệ càng ngày càng bền chặt; đó là một sự thực tập hết sức quý hóa và cần thiết. Tôi nghĩ lịch sử sẽ ghi tên Sư thúc như là một trong những vị trú trì giỏi nhất của Tổ đình.

Từ Hiếu đang nổ lực để trở thành một Tổ đình gương mẫu cho thời đại mới, cung cấp những giáo lý và thực tập có khả năng giúp người trí thức và thanh niên thời đại mới chuyển hóa và đi tới. Công việc của Sư thúc cùng các thầy ở Tổ đình bây giờ là sư tiếp nối quan trọng của công việc mà các nhà chấn hưng Phật giáo tại Huế như các hòa thượng Thiền Tông, Trúc Lâm, các vị giáo thọ trẻ thời ấy như Mật Khế, Mật Thể, các vị cư sĩ giỏi thời ấy như Lê Đình Thám v.v.. đã làm trong những năm từ 1930 đến 1945. Nếu không có những người can đảm như thế thì làm sao có được hội An Nam Phật học và Tổng hội Phật Giáo Việt Nam để đi đến một giáo hội Thống Nhất các tông phái?

Cho nên tôi mong muốn Sư thúc và các vị cộng sự nhớ rằng chúng ta đang tiếp nối công trình chư tổ, đẩy bánh xe lịch sử Phật giáo đi tới, và không sờn lòng trước những trở ngại mà thời nào cũng có, nơi nào cũng có.

Thân chúc Sư thúc cùng tất cả đại chúng Tổ đình một mùa Kiết hạ nhiều hạnh phúc.

Kính thư
Nhất Hạnh