Giữ bếp lửa hồng ở quê hương

Thể loại: Thư thầy

Giữ bếp lửa hồng ở quê hương

hư ngày 18.07.2012 – Thầy gởi về Tổ Đình – mùa hè 2012

Làng Mai ngày 18.07.2012
Thương gửi các con của Thầy ở Từ Hiếu và Diệu Trạm

Thầy được tin là năng lượng tu tập ở Chùa Tổ trong mùa an cư này rất hùng hậu, thầy rất mừng. Chùa Tổ giống như một bếp lửa hồng sưởi ấm cho cả trong nước và ngoài nước. Không phải chỉ những người Phật tử tại gia tới tham dự ngày Quán niệm ở Tổ Đình được hưởng năng lượng ấy mà các giới Phật tử xuất gia và tại gia trong nước và ngoài nước cũng đang được thừa hưởng và nuôi dưỡng bởi năng lượng ấy. Chư tổ rất hoan hỷ thấy chúng ta đang xây dựng được tăng thân, làm lớn được tình huynh đệ và hiến tặng được niềm tin cho đời.

Bên Mai Thôn khóa tu mùa Hạ đã đi qua tuần thứ hai và sắp bước qua tuần thứ ba. Năng lượng tu tập cũng rất hùng hậu. Năm nay thiền sinh và thiếu nhi Pháp đông lắm. Tuần thứ ba và tuần thứ tư sẽ đông thiền sinh nhất và suốt trong bốn tuần của khóa tu đều có những sinh hoạt Mừng Làng Mai 30 tuổi. Ngày thứ tư tại Chùa Sơn Hạ thường có hòa nhạc tây phương, múa lân, triển lãm thư pháp và ăn cơm pique nique (ngoài trời). Thiên hạ hạnh phúc quá chừng.

Những buổi thiền hành quả là thực là những buổi công phu “đi vào Tịnh độ”. Đồi nương và rừng suối xanh rờn, tươi mát, đại chúng đi thiền hành như đang rong chơi  trong Tịnh độ. Trẻ em có khả năng ngồi thiền im lặng tám phút trước giờ hát thiền ca và pháp thoại. Trẻ em có khả năng đi im lặng trong suốt các buổi thiền hành. Không ai bảo ai mà mọi người đều thấy được Tịnh độ hoặc Thiên quốc hiện tiền.

Thiền sinh đến từ cả trên năm mươi quốc gia; mọi người rât thích ngồi thiền, đi thiền và ăn cơm chánh niệm. Họ cũng phụ giúp việc dọn dẹp, chùi rửa những cái nồi to, xắt gọt và nấu nướng, tuy nhiều người trong số họ không quen làm việc ấy khi ở nhà. Giờ chấp tác được gọi là “household delight” nghĩa là niềm hoan lạc được chấp tác để đem niềm vui cho đại chúng. Cả những ông lớn và bà lớn trong xã hội đều sẵn sàng xăn tay áo để chấp tác. Được đi công khóa là một niềm vui. Thầy cũng thực tập trong tinh thần ấy, ngồi thiền, đi thiền và hướng dẫn tu học không phải là bổn phận hoặc công việc phải làm mà là một niềm vui. Mỗi giây phút ngồi thiền và đi thiền đều có khả năng chế tác niềm vui và hạnh phúc. Năng lượng tập thể của chánh niệm, của niềm vui và của tình huynh đệ có khả năng nưôi dưỡng chính mình và nuôi dưỡng cả đại chúng.

Các con dù pháp hiệu Pháp hay Nghiêm hay Trời hay Trăng, Từ hay Mãn hoặc Trà Thơm, dù đệ tử của thầy hay đệ tử của Sư Thúc hoặc của các vị tôn túc khác, một khi đã đến với nhau để tu tập và phục vụ, đều trở thành anh chị em trong một nhà. Tất cả đều là con của thầy. Tu tập và độ đời có hạnh phúc, các con nuôi dưỡng thầy rất nhiều. Mỗi khi có niềm vui lớn hay có khó khăn gì thì xin nhớ viết thư cho thầy. Thầy luôn có thì giờ đọc thư từng đứa con của thầy và lắng nghe các con. Trong quá trình xây dựng tăng thân và tổ chức tu học, chúng ta học hỏi được rất nhiều và càng ngày chúng ta càng có thể thực tập hay hơn và hướng dẫn tu tập hay hơn.

Làm mới đạo Bụt trong nước và hiến dâng sự thực tập này cho thế giới, công phu mang lại cho chúng ta nhiều hạnh phúc. Thầy thấy rất ấm lòng mỗi khi nhớ tới chùa gốc, biết là các con đang giữ bếp lửa hồng ở quê hương để nuôi dưỡng tăng thân khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hãy thực tập nắm tay nhau đi như một dòng sông và cùng hướng về và xây dựng một tương lai chung. Đừng bao giờ xé lẻ,. Chúng ta nên nói lời nguyện ước của chúng ta với nhau như thế.

Thầy của các con,

Nhất Hạnh