Từ bi quán

Thể loại: Tập Thơ

Từ bi quán

Tịnh thủy trong bình

Từ trên tay bồ tát

Rót trên sa mạc

Thành biển xanh

Mông mênh.