Thiền sư

Thể loại: Tập Thơ

Thiền sư

Gặp thanh gặp sắc

Như hoa mọc đầu non

Thấy lợi thấy danh

Như bụi rơi xốn mắt

Thênh thang giữa chợ đời

Vững chãi và thảnh thơi

Ngồi yên như núi

Đi lại như mây

Thở giữa rừng cây

Lời vang tiếng sóng

An nhiên giữa cuộc đời

Độ thoát biết bao người.