Mưa quê hương

Thể loại: Tập Thơ

Mưa quê hương

mưa ướt áo ướt đầu

ướt chân em

mẹ thì xa

tối nay bắt gió xoa dầu

gió réo gọi chiều nay hung dữ lạ!

trước mặt tôi

nước mưa xóa nhòa phố sá

nhớ tới quê hương

cơn mưa nặng hạt

gió về nghiêng ngả vườn cau.

Bài này chắc đã được viết vào một ngày mưa trên đất khách. Đã được tác giả phổ nhạc.