Khứ lai

Thể loại: Tập Thơ

Khứ lai

Nét chữ này

Mảnh giấy này

Dấu chân trên cát

Tượng mây giữa trời

Ngày mai, tôi đã đi rồi.